დასკვნითი შეხვედრა

26-დან 28 ნოემბრის ჩათვლით პროექტის ”დახურული შეხვედრა” გაიმართა. სინამდვილეში ეს იყო LES– ს ბოლო (მე –6) შეხვედრისა და პროექტის მენეჯმენტის, მართვის კომიტეტის დასკვნითი (მე –4) შეხვედრის და შეფასების შეხვედრის ერთობლიობა.

პირველი დღე დილით დაიწყო “მინი სიმპოზიუმით”, ადგილობრივი კატასტროფის რისკების მართვის სხვადასხვა  პერსპექტივების შესახებ, უსაფრთხოების რეგიონის სამხრეთ ჰოლანდიის სამხრეთი დორდრეხტის მთავარ ოფისში.

მონაწილეებმა გულთბილი მისასალმება მიიღეს კრიზისების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი როლანდ ბრონისგან. გახსნის შემდეგ, მონაწილე ქალაქებმა, უნგენი, არარატმა და ქუთაისმა, ასევე უსაფრთხოების რეგიონის ორმა დეპარტამენტმა წარმოადგინა ადგილობრივი კატასტროფების რისკების მართვის პერსპექტივები. უნგენმა წარმოადგინა თავიანთი სამუშაოები ადგილობრივი DRM სტრატეგიით. ქუთაისმა თავის პრეზენტაციაში ყურადღება გაამახვილა კატასტროფის რისკის შემცირებისა და გარემოსდაცვითი პრობლემების შესახებ.

სამხრეთ ჰოლანდიამ  წარმოადგინა რეგიონის სამოქალაქო უფლებების დაცვის ადგილობრივი ორგანიზაციის ინტეგრაციის გზა რეგიონის სამოქალაქო დაცვის ორგანიზაციაში და მათი მოსაზრებები რისკებისა და კრიზისული კომუნიკაციის შესახებ. პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ, დრო იყო  დისკუსიების გაკეთებისთვის  პარტნიორებსა და აუდიტორიას შორის.

დღის მეორე ნახევარში სავარჯიშო ცენტრ “შპინელს” ვესტუმრეთ, სადაც მოკლე პრეზენტაცია  გააკეთა მთავარმა კოორდინატორმა არნოლდ ვერვედერმა. დღე დაიხურა დორდრეხტის ტურით, სადაც ყურადღება გამახვილდა წყალდიდობისგან დაცვაზე.

მეორე დღე დელფტში დელტერში ვიზიტით დაიწყო. დელტერესი არის საერთაშორისო დონეზე მოქმედი, დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელიც გამოყენებულია კვლევების დარგში წყლისა და მისი ზედაპირის სფეროში. ეს არის ნიდერლანდების მნიშვნელოვანი ცოდნის ინსტიტუტი წყალდიდობის მართვის სფეროში და ნიდერლანდების მთავრობის მრჩეველი დელტა პროგრამაში.

ბენ ვან კესტერნმა ნიდერლანდებში წარღვნის რისკების მენეჯმენტი წარმოადგინა და განმარტა, თუ რატომ არის ეს თემა ასეთი მნიშვნელოვანი ქვეყანისთვის, რომლის  60% – არის ზღვის დონიდან დაბლაა.  ნაჩვენები იყო სხვადასხვა ობიექტი, სადაც დელტერს შეუძლია შეამოწმოს წყალდიდობისგან დამცავი ობიექტების ყველანაირი სიმულაცია წყლის პირობებში.

დღის მეორე ნახევარში დაგეგმილი იყო ვიზიტი ჰააგის ჯანდაცვის სამსახურში. ერიკ კოსტერი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ექიმი ინფექციური დაავადებების სფეროში, განმარტეს თუ რა ზეგავლენას ახდენს კლიმატური დათბობა და რა ჯანმრთელობის რისკებს უკავშირდება ეს ცვლილებები. მან განსაკუთრებით ყურადღება გაამახვილა ინფექციურ  დავადებებზე მაგრამ ასევე აღნიშნა ჯანმრთელობის სხვა რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია ამ დათბობასთან. მან გააფრთხილა ჯგუფი, რომ  უნდა ფლობდნენ ინფორმაციას მზარდი რისკების შესახებ და მოემზადონ  არა მხოლოდ ბუნებრივი რისკების, როგორიცაა წყალდიდობა და გვალვა, არამედ ეპიდემიებზე ადეკვატური რეაგირებისთვის და მათი შესაძლო გავლენის მოხდენაზე ჯანმრთელობაზე.

დღის მეორე ნახევარში დაგეგმილი იყო შეხვედრა მონაწილე მერებთან ერთად, ფოკალ პოინტებთან და ძირითადი ჯგუფის წევრებთან , სადაც მიმოიხილეს  პროექტი  და მისი გავლენა  როგორც ქალაქებზე, ასევე დაინტერესებულ მხარეებზე,  ფოკალ პოინტებზე – რომლებსაც აქვთ შესაბამისი  ცოდნა და   შესაძლებლობები.

ბოლო დღე როტერდამში დაიწყო კომიტეტის ერთობლივი  შეხვედრით და პროექტის მენეჯმენტის შეხვედრით უსაფრთხოების რეგიონის როტერდამ რიჯმონდის ოფისში. ამ კორპუსში ასევე განთავსებულია 112 და მულტიდისციპლინარული გადაუდებელი ოთახი ორი რეგიონისთვის (ZHZ და RTD)

ამ შეხვედრის დროს ძირითადი გუნდის წევრებმა ოფიციალურად დახურეს სასწავლო გეგმა, ხოლო ფოკალ პოინტებს „მონაწილეობის სერტიფიკატი“ გადასცეს. მმართველი კომიტეტის წევრებმა დიდი მადლობა გადაუხადეს ამ პროექტის განხორციელების დროს ფოკუსების მიერ გამოვლენილი მონდომებისა და ძალისხმევისთვის.

დილის ბოლოს ჯგუფმა მოინახულა სასწრაფო დახმარების ოთახი და მოისმინეს მოხსენება პოლიციის, უსაფრთხოების რეგიონების / სახანძრო ბრიგადების, სასწრაფო დახმარების და სხვა რეგიონალური სააგენტოებისთვის შესრულებული სამუშაოს შესახებ. ამას მოჰყვა როტერდამის ნავსადგურში ვიზიტი და ახსნა თუ რა ადგილი უჭირავს ჰოლანდიის პოლიტიკაში  ინდუსტრიული უსაფრთხოებას და  თუ როგორ მუშაობენ საზოგადოებრივი და კერძო სახანძრო ბრიგადები როტერდამის პორტში ერთობლივად.

მუშაობა გრძელდება…

პროექტი ოფიციალურად  დასრულდება 31 დეკემბერს. მაგრამ ამით არ მთვარდება, რადგან დეკემბერში ფოკალ პოინტები  კიდევ უფრო იმუშავებენ სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ბოლო დეტალებზე. ქალაქები გადადგამენ  ნაბიჯებს სტრატეგიის ოფიციალურად დამტკიცების შესახებ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას შემოთავაზებული მოქმედებების განხორციელების შესახებ.

პროექტის პარტნიორები ერთმანეთს შეჰპირდნენ, რომ  დაუკავშირდებიან და მხარს დაუჭირენ ერთმანეთს, სადაც ეს შესაძლებელია. ყველა პარტნიორისთვის ეს არის  ძალიან წარმატებული პროექტი, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ ოფიციალური მიზნების მიღწევას და შედეგის მიღებას, არამედ სხვა მონაწილეების მიმართ თბილ მეგობრობას და ერთგულებას. ეს ნამდვილად კარგი საფუძველი იქნება  ევროკავშირის შემდეგ პროექტში  თანამშრომლობისათვის .

%d bloggers like this: