შეხვედრა დაინტერესებულ მხარესთან

მ/წლის 26 სექტემბერს ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროექტის „კატასტროფების და რისკების მართვა აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორ ქალაქებში“ ფარგლებში რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის დაფინანსებით და მხარდაჭერით გაიმართა შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან რომლის წევრებს წარმოადგენს მერიის სხვადასხვა სამსახურების ხელმძღვანელები,ასევე საზოგადოების აქტიური წევრები ხვადასახვა სფეროებში.

შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა  ქალაქისათვის  შესაძლო რიკს ფაქტორები როგორიცაა უხვი ნალექი და ძლიერი ქარი.  ასევე გამოიკვეთა რომ  ამ მიმართულებით საჭიროა მპოხდეს ცნობიერების  გაზრდა და მეტი ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისათვის.

%d bloggers like this: