Proiectul CapaCities este la jumătate de drum

Cu o durată a proiectului de doi ani și început în ianuarie 2018, proiectul CapaCities este, la moment, la jumătate de drum. Cei 3 parteneri ai Echipei de Bază, Regiunea de Siguranță SudOlanda de Sud, ITINERIS și Centrul Regional de Dezvotlare Durabilă și cele 3 orașe recipiente, municipalitatea Ararat, Armenia, orașul Kutaisi, Georgia și municipiul Ungheni, Moldova au început proiectul prin a îmbunătăți structural capacitățile în aceste orașe de a conduce și coordona un process structurat de planificare a Managementului Riscurilor de Dezastre, bazat pe evaluările multi-hazard a riscurilor și auto-înțelegerea capabilităților lor curente privind MRD. Acestea sunt în legătură strânsă cu politicile UE privind MRD, precum și cadrul Sendai. La finalizarea proiectului, aceste orașe trebuie să fie capabile să continue planificarea structurată privind MRD, condusă de punctele focale vizate și competente și bazat pe o strategie concretă de MRD, inclusiv o foaie de parcurs care a fost elaborată în cadrul proiectului.

Curricula MRD constă din șase câte 3 zile întâlniri de Învățare și Împărtășire a Experienței (LES), opt ore de Instruire online (e-Learning) și coaching prin metoda papion desfășurate de către membrii Echipei de Bază în cadrul a 4 întâlniri locale de suport și consultanță (SAM) pentru fiecare oraș. Proiectul de MRD local va include o autoevaluare a capacităților privind MRD, evaluări colegiale de la oraș la oraș, întâlniri cu actorii comunitari locali și dezvoltarea strategiei locale privind MRD cu foaie de parcurs. Conexiunea dintre procesul de învățare și acțiunea locală este efectuată de temele pentru acasă care transformă întrebările de învățare în activități locale concrete.

Întâlniri LES

Primele întâlniri LES au avut loc în februarie (Ungheni) și mai (Kutaisi) 2018. Cea de-a treia din 2018 a avurt loc în Ararat, de la 1 la 5 octombrie. Tema a fost Planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre. Membrul Echipei de Bază, Ruud Houdijk a prezentat tema cu o prelegere în care a explicat scopul planificării MRD și relația cu alți pași în procesul MRD așa ca evaluarea riscurilor și evaluarea capabilității. De asemenea, el a explicat relația cu alte procese de politici, mai mult, în special, despre Planificarea Spațială și Dezvoltarea Durabilă.

In mai multe ateliere de lucru despre Analiza Papion, Siguranța Spațială pentru reducerea Riscurilor de Dezastre în codurile clădirilor și relația dintre măsurile MRD, Schimbările Climatice și Dezvoltarea Durabilă pinctele focale au învîțat, într-un mod activ, să înțeleagă diferite aspecte ale planificării în MRD. Ateliere de lucru au fost prezentate prin prezentări scurte făcute de membrii Echipei de Bază și profesorul oaspete Tuna Onur de la Onur Seemann Consulting din Canada.

Un fundal teoretic a fost oferit în cadrul prelegerii privind analiza și evaluarea măsurilor MRD. Pe parcursul acestei prelegeri mai multe teme ce țin de evaluarea riscurilor – evaluarea capabilității, evaluarea politică – și diferite tipuri de Analiză Cost-Beneficiu au fost discutate în profunzime.
Într-o sesiune paralelă de succes cu actorii comunitari din Ararat, Tuna Onur, un expert internațional bine cunoscut în acest domeniu, a purtat un bun dialog privind codurile seismice ale clădirilor. Aceasta a fost și tema primei vizite în teritoriu. În cadrul plimbării prin oraș Tuna a arătat punctelor focale, într-un mod practic, cum să recunoască vulnerabilitatea seismică și cum aceasta poate fi evitată cu regulamente și fortificare adecvată.

În a treia zi, punctele focale au prezentat lucrul lor efectuat în primele opt luni, ce au învățat și cum au construit rețeaua actorilor comunitari privind MRD. De asemenea, ele au prezentat planificarea pentru evaluarea riscurilor și autoevaluarea privind capabilitățile în MRD.

Ședințe online (e-LES)

Ca și în prima jumătate a anului, în al doilea semestru au avut loc câteva ședințe e-LES pentru a împărtăși cunoștințele și experiența. La 27 iunie, proiectul a avut cea de-a treia ședință online. Mai întâi, punctele focale MRD și-au împărtășit ideile privind desfășurarea evaluării riscurilor de dezastre locale. Anticipat, punctele focale au fost instruite privind principiile și metodele pentru evaluarea riscurilor. Tema lor pentru acasă a fost să aplice ceea ce ei au învățat în orașele lor și să vină cu un nivel ambițios și abordare practică pentru elaborarea evaluării riscurilor de dezastre. În cadrul ședinței online, fiecare din ei a prezentat un plan de acțiuni concrete pentru desfășurarea evaluării riscurilor cu actorii comuntari locali.

Discutând abordările celor trei orașe s-a ajuns la concluzia că este important de a fi realistice. Și deoarece timpul este limitat, procesul cere obiective realizabile cu date limite clare. Este mai bine de efectuat un prim draft al profilului de riscuri, decât să țintești la efectuarea unei evaluări depline și complete.

Echipa de Bază a prezentat cadrul pentru autoevaluarea capacităților în MRD. Acesta cuprinde principalele componente ale guvernării MRD, planificării MRD, prevenirii/RRD, pregătirii/ răspunderii și recuperării. Scopul este de a facilita dialogul cu actorii comunitari privind lacunele curente, pentru a informa factorii de decizie despre strategia MRD. Capacitățile și „întrebările de suport” derivă din directivele UE pentru evaluarea capabilităților de management al riscurilor, Cadrul UE de Evaluare Colegială și experiențele din proiectele anterioare. Cele 3 orașe au utilizat cadrul pentru autoevaluare cu actorii comunitari locali. Anul viitor, același cadru va fi utilizat pentru evaluarea colegială locală (orașele uitându-se în bucătăria unul altuia), pentru a suplimenta autoevaluarea cu o viziune externă. Perspectivele rezultate în lacune și idei de îmbunătățire vor servi ca bază pentru strategiile lor în MRD.

Pe parcursul celei de-a 4-a ședință online, la 20 septembrie, punctele focale în MRD au împărtășit progresul privind pregătirea autoevaluării în orașele lor. De asemenea, punctele focale au discutat primele lor întrebări privind citirea programei pentru următorul LES 3 în Ararat.

Al 5-lea e-LES, desfășurat la 31 octombrie a urmat după LES 3 și s-a centrat pe vulnerabilitatea seismică și codurile clădirilor. Toate orașele au prezentat ideile lor despre vulnerabilitatea orașului lor pentru evenimentele seismice, situația curentă în orașul/țara lor incluzând legislația relevantă și cele mai importante măsuri. Punctele focale au prezentat planurile lor de acțiuni pentru 2019.

În cadrul celui de-al 6-lea e-LES, din 13 decembrie, partenerii au prezentat viziunea lor privind integrarea MRD cu alte domenii de politici în orașele lor ca parte a procesului de implementare. De asemenea, ei au discutat progresul autoevaluării în orașele lor și pregătirile pentru LES 4 care va avea loc în Ararat de la 22 la 24 ianuarie 2019.

Ședințe de Suport & Consultanță

Pe parcursul ultimelor 3 luni ale anului, membrii Echipei de Bază au vizitat pentru a doua oară orașele pentru a le sprijini și consulta individual. Aceste vizite au avut loc la 11 și 12 octombrie (Ungheni), de la 12 la 16 noiembrie (Kutaisi) de la 5 la 7 decembrie (Ararat)

In toate orașele programul a inclus ședințe cu actorii comunitari sau Grupul de Lucru Local, care include reprezentanți ai tuturor entităților locale relevante, pentru a discuta autoevaluarea. În cadrul ședinței, participanții au practicat efectuarea autoevaluării, utilizând instrumentul elaborat de Echipa de Bază. In general, actorii comunitari au fost foarte încântați de sesiuni și implicarea lor. Ei doresc să învețe despre abordările UE privind MRD.

Punctele focale în MRD din Ungheni au prezentat și rezultatele privind identificarea riscurilor de dezastre specifice pentru Ungheni și prioritizarea lor. Participanții au cunoscut cum să utilizeze analiza scenariilor pentru elaborarea „matricei riscurilor” care arată impactul și probabilitatea riscurilor locale. Grupul de lucru local a practicat această metodologie bazându-se pe cinci hazarde naturale (inundații, cutremur de pământ, alunecări de teren, schimbări climatice, ploi puternice cu grindină) și trei riscuri tehnologice (accidente rutiere, incendii, muniții neexplodate), pentru a identifica scenarii, elabora matricea riscurilor și prioritiza riscurile pentru municipiul Ungheni.

Comisia Municipală pentru Situații Excepționale s-a întrunit în ședință pentru a discuta situația curentă și măsurile luate pentru reducerea riscurilor de dezastre și cooperarea cu cetățenii. A doua zi, reprezentanții Echipei de Bază a proiectului CapaCities și punctele focale locale în MRD au participat la exerciții de simulare organizate de Direcția pentru Situații Excepționale Ungheni în coordonare cu alte entități implicate în prevenirea, intervenția și recuperarea după dezastru.

În Kutaisi, ședința cu actorii comunitari a fost, de asemenea, foarte fructuoasă și a dus la o bună înțelegere a situației actuale privind MRD și posibilele măsuri de îmbunătățire a acesteia. Actorii comunitari au conchis că și-ar dori să fie mai mult implicați și că vor fi disponibili pentru aceasta. Ei mai doresc să continue lucrul cu punctele focale și grupul de lucru local după finisarea proiectului.

În cadrul unei ședințe de succes cu angajații Oficiului Primarului și viceprimarul, punctele focale și membrii Echipei de Bază au discutat despre cooperarea dintre Oficiul Primarului și oraș în implementarea legislației naționale noi în domeniul MRD.

În Ararat, actorii comunitari au ajuns la concluzia că în cadrul guvernării actuale în Armenia, prioritățile pentru strategia MRD a municipalității Ararat trebuie să fie elaborarea Evaluării Riscurilor de Dezastre pentru a arăta necesitatea de acțiuni în MRD și dezvoltarea și implementarea unui proces de planificare MRD structurat (condus de punctele focale), pentru a arăta că municipalitatea Ararat este destul de capabilă să lucreze asupra MRD. Aceste capacități de bază trebuie să asigure donatorii că Ararat este capabil să implementeze politici de MRD structural, astfel că fondurile pot fi obținute pentru acțiuni de prevenire și pregătire. Rezultatele acestor discuții vor fi reflectate în raportul de autoevaluare. Ca și în Kutaisi, actorii comunitari le-a sugerat punctelor focale să-i implice mai des în cadrul proiectului și mai mult ca un comitet permanent după finisarea proiectului. Ei au accentuat importanța unei guvernări a MRD mai structurate în Ararat, utilizând punctele focale pentru coordonarea activității.

În cadrul acestui SAM punctele focale și membrii Echipei de Bază au participat la comemorarea victimelor cutremurului de pământ în Spitak din 1988. Pe durata unei ceremonii scurte, au fost depuse flori la monumentul dedicat cutremurului de pământ în Spitak. Aceasta a fost urmată de o impresionantă ceremonie la o școală din Ararat cu oportunitatea pentru echipă la sfârșit să discute cu elevii chestiuni ce țin de MRD.

Conferința Internațională Spitak 30

Punctul focal Hripsime Aghagulyan și membrii Echipei de Bază Ruud Houdijk și Nico van Os au participat și la “Conferința Internațională Spitak 30” în Erevan în cadrul ședinței SAM. Pe lângă informația utilă prezentată în cadrul diferitor prezentări, membrii echipei au beneficiat din prezența lor deoarece punctul focal din Ararat s-a întâlnit cu mulți oameni de nivel național din Armenia și din comunitatea științifică. Aceste contacte noi vor ajuta în viitor municipalitatea Ararat să-și dezvolte rețeaua de MRD și capabilitățile în MRD.

In cadrul sesiunii de prezentări de două ore, echipa a prezentat proiectul CapaCities după cum este prevăzut în Pachetul de Diseminare a proiectului. Proiectul a fost explicat mai multor participanți interesați și au fost diseminate materiale participanților.

Pașii Următori

În următorul an, centrarea proiectului va fi pe mișcarea de la “învățare” la “realizare”. Prima jumătate de an va fi folosită pentru furnizarea rapoartelor de autoevaluare, efectuarea unui profil preliminar al riscurilor și organizarea evaluărilor colegiale în orașe. A doua jumătate a anului rămâne pentru a aplica tot ce s-a învățat în elaborarea Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre holistice.

%d bloggers like this: