Actorii comunitari implicați în procesul de autoevaluare a capabilității privind managementul riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni

În perioada 11-12 octombrie 2018, în municipiul Ungheni, s-a desfășurat a doua ședință locală de suport și consultanță (SAM) în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” (CapaCities).

Programul a început cu ședința Grupului de Lucru Local, din care fac parte reprezentanți ai serviciilor publice și punctele focale, fiind prezentate rezultatele identificării riscurilor de dezastre specifice pentru Ungheni, prioritizarea lor, precum și metodologia de realizare a autoevaluării capabilităților privind managementul riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni.

În debutul ședinței, dl Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni, a vorbit despre importanța actualizării Strategiei Sectoriale de Reducere a Riscurilor de Dezastre a municipiului Ungheni și a subliniat: „Municipiul Ungheni este supus mai multor riscuri de dezastre naturale și tehnogene, dar pentru noi este esențial să le identificăm pe cele mai frecvente și cu impact mai mare pentru a elabora acțiuni și măsuri concrete de prevenire, pregătire, intervenție și recuperare care se vor regăsi în documentul actualizat”.

Pe durata ședinței, membrii Grupului de Lucru Local au practicat un instrument de autoevaluare ce ține de situația reală la nivel local privind capacitățile de management al riscurilor de dezastre. Rezultatele preliminare au relevat faptul că cele mai mari lacune sunt înregistrate la capitolele: recuperare, reconstrucție și reabilitare, planificarea managementului riscurilor de dezastre și evaluarea riscurilor de dezastre. Membrii grupului de lucru au constatat că la nivel național și local există un cadru legal clar, însă lipsa unei Strategii naționale tergiversează aplicarea unor standarde comune pentru planificarea și managementul riscurilor de dezastre.

De asemenea, participanții au fost familiarizați cu noțiunile de „scenariu”, „matrice”, „impact” și „probabilitate” în domeniul managementului riscurilor de dezastre și au exersat plasarea celor 5 riscuri de dezastre naturale (inundații, cutremur de pământ, alunecări de teren, schimbări climatice, ploi puternice cu grindină) și 3 riscuri de dezastre tehnogene (accidente rutiere, incendii, depistarea munițiilor neexplodate) identificate, prioritizate și incluse în procesul de evaluare a riscurilor de dezastre specifice pentru municipiul Ungheni, în matricea riscurilor.

În a doua jumătate a zilei, a fost desfășurată ședința Comisiei municipale pentru Situații Excepționale, unde s-a discutat despre situația actuală și măsurile întreprinse pentru reducerea riscurilor de dezastre și lucrul cu cetățenii în acest domeniu.

Reprezentanții echipei de bază și punctele focale au participat la exercițiul de simulare în caz de cutremur de pământ, epizootii, avarie de producție cu scurgerea de gaze lichifiate și inudație organizat de către Direcția Situații Excepționale Ungheni în coordonare cu alte entități implicate în prevenirea, pregătirea, intervenția și recuperarea în caz de dezastru.

În concluzie, Nico van Os, managerul proiectului, a menționat: „Pentru o bună desfășurare a procesului de actualizare a documentului strategic, este necesar ca toți factorii interesați să participe și să se implice la toate etapele procesului, pentru ca în final, să aveți o strategie elaborată participativ care să răspundă nevoilor întregii localități”.

Şedinţele locale de suport și consultanță sunt realizate în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety/Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD)/Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia. Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre/MRD, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DC ECHO.

%d bloggers like this: