Analiza Riscurilor de Dezastre – etapă împortantă în procesul de creștere a gradului de reziliență a Municipiului Ungheni

În perioada 29-31 mai 2018, punctele focale ale Primăriei municipiului Ungehni au participat la cea dea două ședință de Învățare și Împărtășire a Experienței (LES), organizată în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” (CapaCities), desfășurată în orașul Kutaisi, Georgia. Scopul ședinței a fost creșterea capacităților membrilor echipelor de implementare din orașele Ungheni/ Republica Moldova, Kutaisi/ Georgia și Ararat/ Armenia privind identificarea, analiza și evaluarea riscurilor de dezastre, un proces inevitabil pentru elaborarea/actualizarea Strategiilor de management al riscurilor de dezastre și întocmirea foilor de parcurs în acest domeniu.

În cele 3 zile de învățare și împărtășire a experienței, punctele focale au fost ghidate de echipa de bază a proiectului, experți și consultanți în domeniul managementului riscurilor de dezastre, privind etapele de evaluare a riscurilor de dezastre: identificarea, analiza și evaluarea acestora, rolul actorilor comunitari în acest proces, precum și importanța elaborării unor strategii realiste și realizabile la nivel local.

Punctele focale au prezentat progresul proiectului la nivel local și au subliniat că astfel de ședințe sunt foarte utile deoarece fiecare din administrațiile publice locale implicate în acest proiect au o experiență în domeniul managementului riscurilor de dezastre, chiar dacă această problemă nu a fost una prioritară și schimbul de cunoștințe și experiență reprezintă platformă de inițiere în acest proces. Membrii echipelor de implementare, asistați de membrii echipei de bază/Ruud Houdjik, Svetlana Ciobanu și Liliana Tincu, precum și de expertul britanic Nestor Sanatamaria, au exersat procesul de identificare a riscurilor de dezastre, le-au clasificat, prioritizat, au luat cunoștință despre metodologia de analiză a acestora, elaborarea scenariilor și au discutat despre provocări și soluții privind desfășurarea acestui proces.

Ședințele de Învățare și Împărtășire a Experienței sunt realizate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety, Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD), Republica Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Republica Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DG ECHO. Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre/MRD, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai.

%d bloggers like this: