Ծրագրի նպատակն է բարելավել կարողությունների զարգացումը Արեւելյան գործընկերության երկրների երեք քաղաքներում`առաջնորդելու եւ համակարգելու Աղետների ռիսկի կառավարման պլանավորման կառուցվածքային գործընթացը` հիմնվելով բազմկողմանի վտանգի գնահատման և ինքնավստահության վրա իրենց ներկա հնարավորություններով եւ սերտ կապով Աղետների ռիսկի կառավարման ԵՄ-ի քաղաքականության հետ, ինչպես նաեւ Սենդեյի շրջանակներում: Ծրագրի ավարտին այդ քաղաքները պետք է կարողանան շարունակել Աղետների ռիսկի կառավարման կառուցվածքային պլանավորումը` առաջնորդվելով բանիմաց և իրավասու կենտրոնական միավորներով եւ հիմնվելով կոնկրետ Աղետների ռիսկի կառավարման ռազմավարության վրա, ներառյալ ծրագրի ընթացքում մշակված պլանը: