Նպատակը

Ծրագրի նպատակն է բարելավել կարողությունների զարգացումը Արեւելյան գործընկերության երկրների երեք քաղաքներում`առաջնորդելու եւ համակարգելու Աղետների ռիսկի կառավարման պլանավորման կառուցվածքային գործընթացը` հիմնվելով բազմկողմանի վտանգի գնահատման և ինքնավստահության վրա իրենց ներկա հնարավորություններով եւ սերտ կապով Աղետների ռիսկի կառավարման ԵՄ-ի քաղաքականության հետ, ինչպես նաեւ Սենդեյի շրջանակներում: Ծրագրի ավարտին այդ քաղաքները պետք է կարողանան շարունակել Աղետների ռիսկի կառավարման կառուցվածքային պլանավորումը` առաջնորդվելով բանիմաց և իրավասու կենտրոնական միավորներով եւ հիմնվելով կոնկրետ Աղետների ռիսկի կառավարման ռազմավարության վրա, ներառյալ ծրագրի ընթացքում մշակված պլանը:

Ընդհանուր նպատակին հասնելու համար մենք ունենք հետևյալ կոնկրետ նպատակները

  • Աղետների ռիսկի կառավարման վերաբերյալ հավելյալ գիտելիքներ «ստացող քաղաքներում»
  • ուժեղ եւ իրավասու կենտրոնական միավորներ / համակարգողներ Աղետների ռիսկի կառավարման համար«ստացող քաղաքներում»,որոնք կկարողանան առաջնորդել
    Աղետների ռիսկի կառավարման զարգացումը քաղաքներում հաջորդ տարիներին` համագործակցելով իրենց գործընկերների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ
  • Քաղաքների վարչակազմերի ինքնակառավարման պատկերացումների ավելացում իրենց սեփական իրավիճակում Աղետների ռիսկի կառավարման հնարավորությունների եւ բարելավման հնարավոր ոլորտների բարձրացման վերաբերյալ
  • Երեք քաղաքների Աղետների ռիսկի կառավարման շահագրգիռ կողմերի հետ առցանց փոխհարաբերությունների զարգացում, որպես Աղետների ռիսկի կառավարման կառուցվածքային համագործակցության սկիզբ:
  • Հաջորդ տարիներին երեք քաղաքների կողմից Աղետների ռիսկի կառավարման հետագա բարելավմանն ուղղված տեղական ռազմավարությունների եւ գործողությունների ծրագրերի մշակում, որը տեղական շահագրգիռ կողմերի պարտավորությունն է: