Գործընկերներ

Հիմնական թիմ՝

  • Հարավ-Հոլանդական Անվտանգության տարածաշրջան Հարավ VRZHZ, Նիդեռլանդներ
  • ITINERIS health & safety, Նիդեռլանդներ
  • Կայուն զարգացման տարածաշրջանային կենտրոն (PA RCSD), Մոլդովա

Մասնակից քաղաքներ՝

  • Արարատի քաղաքապետարան, Հայաստան
  • Քութաիսի քաղաք, Վրաստան
  • ՈՒնգենի քաղաք, Մոլդովա