მ/წლის 13-15 თებერვლის ჩათვლით ქ.უნგენში ევროკომიის მიერ დაფიანსებული პროექტის “CapaCities“ ფარგლებში გაიმართა პირველი სამუშაო შეხვედრა პროექტის პარტნიორებთან

პროექტის ჯამური ღირებულებაა 598,978.51 ევრო. აღნიშნულ პროექტს „კატასტროფების რისკების მართვის შესაძლებლობების განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ქალაქებში“ ჰყავს სამი პარტნიორი ქვეყანა:

Verder lezen