Buletin Informativ

Proiectul de MRD local va include o autoevaluare a capacităților privind MRD, evaluări colegiale de la oraș la oraș, întâlniri cu actorii comunitari locali și dezvoltarea strategiei locale privind MRD cu foaie de parcurs. Ultimele patru luni ale proiectului au fost focusate pe misiunile de evaluare colegială și dezvoltarea strategiilor.

În aprilie, prima “evaluare colegială de la oraș la oraș” a proiectului CapaCities a avut loc la Ungheni. În mai și iunie, ceilalți doi parteneri au fost vizitați de o echipă colegială: Ararat și Kutaisi.

Între timp, diferite echipe colegiale și-au finalizat rapoartele. Fiecare raport începe cu o introducere generală privind sistemul de evaluare colegială, urmată de un capitol pentru fiecare subiect precum este definit în conceptul de evaluare colegială:
1. Guvernarea Riscurilor de Dezastre
2. Evaluarea Riscurilor de Dezastre
3. Planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre
4. Reducerea/Prevenirea Riscurilor de Dezastre
5. Pregătire și Răspuns și 6. Recuperare, Reconstruire & Reabilitare.

Pentru toate subiectele sunt descrise observațiile și bunele practici și oferite recomandări. Ultimul capitol oferă o sugestie privind prioritizarea recomandărilor.

Rapoartele au fost expediate orașelor participante pentru a fi utilizate ca unul din documentele de bază pentru elaborarea strategiilor lor de MRD. Pe lângă aceasta, raportul evaluării colegiale, împreună cu autoevaluarea și, desigur, toate discuțiile cu actorii comunitari în ultimul 1 ½ vor fi utilizate pentru scrierea documentului strategic și foii de parcurs care pot contribui cu adevărat la îmbunătățirea nivelului Managementului Riscurilor de Dezastre în orașe.

Scrierea strategiei este cea mai importantă sarcină a punctelor focale în lunile rămase în proiect. Pe durata E-LES 8 și LES 5, punctele focale vor fi sprijinite în această sarcină de membrii Echipei de Bază și profesorul oaspete Torstein Nielsen din Stavanger care va oferi suportul său pentru a doua oară.

Toată echipa este satisfăcută de evaluările colegiale desfășurate cu succes. Evaluările colegiale sau dovedit a fi un bun instrument de a învăța unul de la celălalt, de a formula recomandări bune și de a îmbunătăți contactul cu actorii comunitari și înțelegerea lor. Un alt avantaj al programului, după cum a fost utilizat la Ungheni și Ararat, a fost oportunitatea de a consolida cooperarea cu alte niveluri guvernamentale în domeniul MRD.

După cum s-a menționat, în următoarele luni sunt planificate e-LES-ul 8 și LES-ul 5. La sfârșitul lunii noiembrie, proiectul va finaliza cu o combinație dintre o ședință de evaluare, ultimul LES și ultima ședință a managementului proiectului și Comitetului de coordonare. Această întâlnire va avea loc în Olanda, de la 26 noiembrie până la 28 noiembrie. Programul conține și desfășurarea unui mini-simpozion privind rezultatele atinse.

Între ședința din LES-ul 5 și ședința de finalizare va fi efectuată ultima rundă de ședințe SAM. Această rundă va fi utilizată ca un ultim suport de la Echipa de Bază și instrucțiuni pentru raportarea finală a proiectului. Punctele focale, în fiecare regiune, vor organiza întâlniri pentru alte orașe pentru a disemina proiectul și discuta cu ei rezultatele proiectului.

%d bloggers like this: