Capacități sporite pentru evaluarea riscurilor de dezastre pentru municipiului Ungheni

În perioada 2-4 octombrie 2018, orașul Ararat, Armenia a găzduit a treia ședință de lucru și schimb de experiență (LES) la care au luat parte reprezentanții partenerilor proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” (CapaCities).

În cadrul şedinţei de lucru punctele focale au prezentat evoluția proiectului pentru primele opt luni de implementare, rezultatele procesului de identificare a riscurilor la nivel local şi modalităţile de implicare a factorilor interesaţi, fiind stimulate discuţii privind metodologia de analiză şi evaluare a riscurilor de dezastre, planificarea spațială, codurile în construcții, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.

În cadrul discuțiilor, partenerii au constatat că situația managementului de dezastre în cele trei state partenere este similară, ceea ce determină o abordare comună a activităților și a schimbului de experiență la toate etapele proiectului. Asemănătoare sunt și riscurile de dezaste, precum: inundațiile, incendiile urbane, temperaturile extreme. Un accent deosebit în cadrul activităților proiectului este pus pe comunitatea locală și colaborarea cu actorii comunitari, în acest sens, în fiecare oraș-beneficiar au fost instituite Grupuri Locale de Lucru. Deosebit de apreciate au fost eforturle echipei de proiect a partenerului Primăria municipiului Ungheni, care a desfăşurat un proces participativ de identificare şi prioritizare a riscurilor de dezastre specifice municipiului Ungheni. Managerul proiectului, Nico Van Os a menționat că: ”Experiența municipiului Ungheni în implicarea actorilor comunitari poate servi drept un exemplu de bune practici pentru ceilalți parteneri. Doar adoptând o abordare participativă la toate etapele de planificare și prevenire a riscurilor de dezastre va fi posibilă elaborarea unei strategii de management realistă și fezabilă, care pune temeliile unei comunități reziliente la dezastre.”

Pe de altă parte, Dl. Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni a subliniat importanța proiectului din moment ce orașul este predispus către o multitudine de dezastre. ”Sunt cel mai interesat ca identificarea și evaluarea riscurilor în municipiul Ungheni să fie realizată de o manieră obiectivă și calitativă prin implicarea și consultarea tuturor actorilor pentru a obține un tablou clar privind riscurile de dezastre din oraș. Un aspect foarte important este ca serviciile publice să vină cu propuneri concrete de prevenire și reducere a riscurilor de dezastre pe care nu le observăm mereu. Situațiile excepționale care se abat asupra noastră constant, precum: grindina, secetele, sau tot mai frecvent temperaturile extreme ne demonstează că este timpul să acționăm. Să nu uităm însă și de dezastrele care sunt poate mai puțin frecvente, dar care comportă consecințe grave, așa ca seismele, ceea ce ne demonstrază că avem nevoie de o strategie de management a acestora.”

A fost organizată şi o vizită în teren și un exercițiu practic, în care participanţii au evaluat împreună cu experta canadiană, Tuna Onur, starea clădirilor din orașul Ararat pentru a identifica construcțiile cu cel mai înalt risc de prăbușire în caz de cutremure. În acest fel, punctele focale au aplicat codurile de construcție valabile în Uniunea Europeană și Canada.

În perioada imediat următoare partenerii proiectului vor realiza auto-evaluarea capabilităților și evaluarea riscurilor de dezastre conform directivelor Uniunii Europene.

Şedinţele de lucru şi schimb de experienţă sunt realizate în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety/Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD)/Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia. Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre/MRD, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DC ECHO.

%d bloggers like this: