Elaborarea Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre în municipiul Ungheni este pe ultima sută de metri

Municipiul Ungheni a găzduit, în perioada 08-09 octombrie 2019, cea de-a patra și ultima ședință locală de suport și consultanță (SAM) în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” (CapaCities).

Pentru această ședință au fost planificate mai multe activități ce țin de completarea și structurarea, împreună cu membrii Grupului de Lucru Local, a Planului de Acțiuni al Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre/MRD în municipiul Ungheni, dar și prezentarea Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre din Regiunea de Siguranță Sud-Sud Olanda și orașul Dordrecht precum și elementele principale pentru elaborarea unei Strategii de Comunicare a Riscurilor, un document important și esențial în informarea, sensibilizarea și conșitentizarea populației privind riscurile de dezastre existente în teritoriu și măsurile de prevenire și pregătire pentru minimizarea efectelor și consecințelor acestora.

În cadrul ședinței de lucru cu membrii Grupului de Lucru Local, dl Cristofor CODREANU, viceprimarul municipiului Ungheni a vorbit despre importanța documentelor strategice pentru dezvoltarea orașului: „Administrația publică locală are pe agendă o mulțime de acțiuni pe toate domeniile de dezvoltare socio-economică a urbei, dar având la bază strategiile sectoriale, este foarte ușor să le prioritizăm pe cele mai importante și stringente, ca mai apoi să putem atrage fonduri pentru soluționarea acestora. Strategia de Management al Riscurilor de Dezastre reprezintă un document care ne va ajuta cum să acționăm pentru a avea un oraș mai sigur și mai rezilient în fața dezastrelor”.

În contextul definitivării procesului de elaborare a Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre în municipiul Ungheni, Chi BROUWER, asistenta managerului de proiect a prezentat elementele cheie din Strategiile MRD a Regiunii de Siguranță Sud-Sud și orașul Dordrecht din Olanda. Ea a menționat care este misiunea, viziunea, prioritățile și acțiunile principale din aceste documente, dar și cine este responsabil de monitorizarea și evaluarea acestora.

Colegul său, Eddy van Well, expert în comunicarea riscurilor și crizelor a relatat despre principalele aspecte ale unei strategii de comunicare și importanța lor la fiecare etapă a managementului riscurilor de dezastre (prevenire, pregătire, intervenție și recuperare). De asemenea, expertul a vorbit despre diversificarea canalelor de informare și sensibilizare a cetățenilor privind riscurile de dezastre și crizele.

Pentru a înțelege mai bine situația în municipiul Ungheni în ceea ce privește pregătirea pentru riscul de inundații, a fost efectuată o vizită în teren la digurile râului Prut și lacului Delia, unde experții Regiunii de Siguranță Sud-Sud Olanda au studiat paramentrii, materialele din care au fost construite digurile și au concluzionat că la nivel local, digurile reprezintă cea mai bună și optimă soluție, iar la nivel național este necesar de întreprins măsuri pentru elaborarea unui sistem digital de informare permanentă privind nivelul apei în râul Prut  și semnalizării automate a creșterii acesteia. De asemenea, dumnealui consideră că țările vecine, România și Ucraina, trebuie să respecte toate acordurile și reglementările de înștiințare reciprocă în caz de situație de urgență, mai ales, inundații.

Echipa de bază a proiectului și punctele focale ale Primăriei municipiului Ungheni au discutat pașii ce urmează a fi întreprinși pentru a finaliza cu succes actualizarea Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre.  

Şedinţele locale de suport și consultanță sunt  realizate în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety/Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD)/Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia.  Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre/MRD, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DC ECHO.

Link on Facebook: https://www.facebook.com/pg/ungheni.md/posts/ (October 11, 2019)

%d bloggers like this: