Evaluare colegială a managementului riscurilor de dezastre în Ungheni

Proiectul „Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Tările Parteneriatului Estic” (CapaCities) prevede o activitate nouă pentru orașele implicate care constă în evaluarea externă a managementului riscurilor de dezastre la nivel local și prezentarea recomandărilor concrete pentru îmbunătățirea acestui proces.

Astfel, în perioada 16-18 aprilie 2019, în municipiul Ungheni, s-a desfășurat prima evaluare colegială în cadrul proiectului. La activitate au participat partenerii din orașele Kutaisi/Georgia, Ararat/Armenia, echipa de bază a proiectului reprezentată de Regiunea de Siguranță Sud-Olanda, ITINERIS health & safety/Olanda, AO Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/Ungheni, precum și Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, funcționari ai Primăriei municipiului Ungheni, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate și descentralizate, instituțiilor educaționale, societății civile, mas media locală și regională care s-au implicat activ în discuții privind situația reală în domeniul reducerii riscurilor de dezastre și întregului proces de management al riscurilor de dezastre.  

Misiunea a debutat cu ședința de deschidere, unde a fost prezentat conceptul de „evaluare colegială” și regulile de lucru în cadrul activității. Primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros a menționat: „Zona în care locuim este supusă mai multor riscuri de dezastre și pentru a fi pregătiți, este necesar de a cunoaște situația în acest domeniu. Cunoscând punctele slabe, vom ști ce trebuie să întreprindem pentru a crește gradul de reziliență a orașului Ungheni”.

În cadrul a 4 sesiuni din prima zi de lucru, au fost prezentate informații generale despre situația privind guvernarea riscurilor, planificarea spațială, evaluarea riscurilor și planificarea managementului riscurilor de dezastre și reducerea/prevenirea riscurilor de dezastre. Specialiștii în domeniile relevante au explicat în detalii relizarea acestor procese, fiind completați de ceilalți participanți din perspectiva domeniilor în care activează. Punctele focale din Kutaisi și Ararat au vorbit despre asemănările și deosebirile ce persistă la nivel local în localitățile lor, au pus întrebări pentru a avea o imagine completă în ceea ce privește procesul de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni.

Pentru a avea o viziune clară a procesului de management al riscurilor de dezastre, la 17 aprilie 2019, partenerii proiectului, împreună cu punctele focale de la Primăria municipiului Ungheni au efectuat o vizită de lucru la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Centrul Republican de Instruire, unde s-au familiarizat cu activitatea acestor instituții și au avut posibilitatea să cunoască cum se acționează și cum este efectuată guvernarea riscurilor în toate etapele procesului de management al riscurilor de dezastre (prevenire, pregătire, intervenție și recuperare). Alexandru Oprea, șef-adjuct serviciu, șef al Direcției Protecției Civile al Inspectoraului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a răspuns la întrebările oaspeților și a vorbit despre tendința Inspectoratului General de a se alinia standardelor europene. Programele de instruire în domeniul protecției civile aplicate actualmente au fost explicate în cadrul vizitei de la Centrul Republican de Instruire.

În cea de-a treia zi, au fost organizate 4 sesiuni axate pe pregătire și răspuns, recuperare și educarea în domeniul reducerii riscurilor de dezastre. Angajații Direcției Protecției Civile și Situațiilor Excepționale au vorbit despre primele intervenții și rolul pregătirii populației privind managementul riscurilor de dezastre. Informarea și pregătirea cetățenilor pentru riscurile de dezastre constituie una din principalele preocupări ale autorităților publice locale, instituțiilor specializate în domeniu și instituțiilor educaționale. Astfel, acest proces începe încă de la vârsta preșcolară, este dezvoltat în cadrul procesului educațional școlar și mai apoi este consolidat la locul de muncă a fiecăruia.

La sesiunea de închidere a evaluării colegiale, membrii echipei de bază a proiectului și partenerii au venit cu unele recomandări preliminare, printre care: Consolidarea activității Comisiilor pentru Situații Excepționale la nivel local și regional; Elaborarea Profilului de riscuri a municipiului Ungheni și cartografierea lor; Investirea în capitalul uman; Focusarea nu doar pe prevenirea hazardelor, dar și reducerea expunerii și vulnerabilității; Stimularea societății civile de a crea echipe de salvatori voluntari și asociații de voluntari în domeniul managementului riscurilor de dezastre.

Ca rezultat al evaluării va fi emis un raport cu concluzii și recomandări concrete pentru îmbunătățirea procesului de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni care va fi prezentat actorilor comunitari și care vor fi luate în calcul la actualizarea Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre a municipiului Ungheni. În cuvântul de încheiere, Nico van Os, managerul proiectului a subliniat: „Această activitate este foarte importantă pentru că o opinie care vine din exterior este mai obiectivă și poate aduce o plus valoare la elaborarea unui document strategic realist. Sper că ați fost sinceri și recomandările care vor urma vă vor ajuta în procesul de actualizare a Strategiei”.

Evaluarea colegială este realizată în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety/Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD)/Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia. Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre/MRD, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DC ECHO.