Evaluarea colegială în Ararat

Proiectul Capacities a început să îmbunătățească, în mod structural, capacitățile în trei orașe din Armenia, Georgia și Moldova de a conduce și coordona un process structurat de planificare a Managementului Riscurilor de Dezastre, bazat pe evaluările multi-hazard a riscurilor și auto-înțelegerea capabilităților lor curente privind MRD. La finalizarea proiectului, aceste orașe trebuie să fie capabile să continue planificarea structurată privind MRD, condusă de punctele focale vizate și competente și bazat pe o strategie concretă de MRD, inclusiv o foaie de parcurs care a fost elaborată în cadrul proiectului.

Proiectul de MRD local va include o autoevaluare a capacităților privind MRD, evaluări colegiale de la oraș la oraș, întâlniri cu actorii comunitari locali și dezvoltarea strategiei locale privind MRD cu foaie de parcurs. Ultimele patru luni ale proiectului au fost focusate pe misiunile de evaluare colegială și dezvoltarea strategiilor.

În aprilie, prima “evaluare colegială de la oraș la oraș” a proiectului CapaCities a avut loc la Ungheni. (vedeți Buletinul Informativ 3). În mai, ceilalți doi parteneri au fost vizitați de o echipă colegială.

Evaluarea colegială în Ararat

Misiunea de 3 zile în Ararat s-a desfășurat de la 21 mai până la 23 mai. De această dată echipa colegială a constat din membrii Echipei de Bază, Nico van Os și Ruud Houdijk, Oxana Ciobanu (punct focal Ungheni), Oleg Blișceac (șeful Direcției pentru Situații Excepționale din regiunea Ungheni) , Tega Lomtadze (punct focal Kutaisi) și Nodar Jikia (Asociația Juriștilor din Georgia, unul din actorii comunitari Kutaisi).

Ca și în Ungheni, misiunea a fost pregătită de punctele focale care a inclus un draft de program foarte bun în Ararat și la nivel național.

Prima zi a început cu ședința la care a participat întregul grup de actori comunitari, cu un cuvânt de salut cald al domnului primar Hayk Haykyan și o introducere generală asupra conceptului de evaluare colegială, scopul și programul acesteia.

După aceasta, programul pentru prima zi a continuat cu prezentări și discuții privind guvernarea riscurilor, pregătirea cetățenilor & educația privind riscurile, evaluarea riscurilor și planificarea MRD.

Pe durata zilei, a fost efectuată o vizită la Centrul de Sănătate local. Personalul și studenții au informat echipa colegială despre aspectele legate de tema “MRD și sănătatea”.

Echipa a aflat cum Ararat face față mai multor riscuri serioase: cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, arșițe și secete și hazarde ecologice legate de industria de prelucrare a cimentului și mineritul. De asemenea, foarte clar au fost prezentate diferite responsabilități în domeniul MRD și cum acestea sunt divizate între diferite niveluri de guvernare și organizații.

A doua zi, echipa colegială a rămas în Erevan. Echipa colegială a vizitat Ministerul pentru Situații Excepționale și Academia pentru Situații Excepționale. La minister, grupul a avut o întâlnire foarte frumoasă cu viceministrul. După această întâlnire, Serviciul 911, unitatea de Assistență Psihologică și Institutul Hidrologic și-au prezentat activitatea și conexiunea lor cu activitatea în domeniul Managementului Riscurilor de Dezastre la nivel local. Toate discuțiile au fost foarte utile pentru a înțelege legătura dintre activitățile MRD la nivel național, regional și local. De asemenea, aceasta a făcut clar faptul că Ararat are multe oportunități de a cooperare mai multă cu instituțiile de la nivel național și să beneficieze de acestea.

Ziua a finalizat cu o întâlnire impresionantă la Institutul Național de Seismologie în munți, nu departe de Erevan.

A treia zi a început la Departamentul pentru Situații Excepționale din Artașat (regional), unde echipa colegială a fost salutată și informată de comandant și unii din membrii echipei sale. De asemenea, a fost vizitat și Departamentul de Pompieri din Ararat. In ambele vizite, discuțiile au fost centrate pe pregătire și răspuns.

După amiază, a fost desfășurată ultima sesiune privind prevenirea. La finele zilei, echipa a prezentat primarului și actorilor comunitari prima schiță de concluzii și idei pentru îmbunătățire.

%d bloggers like this: