Evaluarea colegială în Kutaisi

Ultimul oraș în care s-a desfășurat o Evaluare Colegială a fost Kutaisi. De la 18 iunie până la 20 iunie, echipa colegială iarăși a constat din membrii Echipei de Bază, puncte focale și actori comunitari. Deoarece de această dată a fost planificată și o ședință a Comitetului de Coordonare și primarii au putut lua parte la discuții, ceea ce a făcut ca această misiune de evaluare colegială să fie extra specială.

De la Ungheni au fost prezente punctul focal Victoria Darie și actorul comunitar Eugenia Lebeda. De la Ararat au participat ambele puncte focale precum și Margaryan Murad Kerob, șeful Serviciului Regional de Salvatori. De asemenea, aproape toată Echipa de Bază a contribuit la această misiune.

Ca de obicei, prima zi a început cu cuvântul de salut al primarului și introducerea generală. Programul a continuat cu sesiuni privind Guvernarea Riscului & Planificarea MRD, Avertizarea Timpurile și Pregătire & Recuperare. Toate sesiunile au fost informative și au contribuit la înțelegerea mai bună a acestor subiecte de către participanți. Nu doar pentru colegi, dar și pentru punctele focale, actorii comunitari și primari.

A doua zi a fost plină de prezentări și discuții privind liderismul politic, prevenirea și planificarea spațială. Ultima zi a fost totalmente centrată pe pregătirea cetățenilor, comunicarea riscurilor și educarea riscurilor.

O vizită la una din școli cu o prezentare excelentă privind educarea MRD, după cum este înglobată în diferite curricule, a arătat cum în Georgia, în general și în Kutaisi, în special, școlile se ocupă de acest subiect foarte inteligibil și pe înțeles pentru membrii echipei colegiale.

Și iarăși, ca de obicei, evaluarea colegială a fost finisată cu prezentarea constatărilor și primelor recomandări făcute de echipa colegială.

%d bloggers like this: