პროექტი მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამი ქალაქის შესაძლებლობების სტრუქტურულად გაუმჯობესებას კატასტროფების რისკების მართვის (DRM) დაგეგმვის სტრუქტურული პროცესის წარმართვისა და კოორდინირების მიზნით, რის შედეგადაც საფრთხის რისკის შეფასებისა და ინციდენტის საფუძველზე არსებული კატასტროფების რისკის მართვის შესაძლებლობები და კატასტროფების რისკების მართვის მეთოდი ამ მიმართულებით ევროკავშირის პოლიტიკასთან მჭიდრო კავშირში იქნება. პროექტის დასასრულს ამ ქალაქებმა უნდა შეძლონ სტრუქტურული კატასტროფების რისკების მართვის დაგეგმვის გაგრძელება, რომელსაც საფუძვლად დაედება ცოდნა და კომპეტენცია და დაეფუძნება კონკრეტული კატასტროფების რისკების მართვის სტრატეგიას, მათ შორის პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ საგზაო რუკას.