კონტაქტი

დაუკავშირდით პროექტს: community@drm-capacities.eu

უსაფრთხოების რეგიონი სამხრეთ-ჰოლანდია (VRZHZ)
ნიდერლანდები
Nico van Os
n.van.os@vrzhz.nl
www.zhzveilig.nl

ITINERIS health & safety
ნიდერლანდები
Ruud Houdijk
ruud@itineris.nl
www.itineris.nl/en

მდგრადი განვითარების რეგიონალური ცენტრი (PA RCSD)
მოლდოვა
Liliana Tincu
liltincu@yahoo.com
www.crdd.md

არარატის მუნიციპალიტეტი
სომხეთი
Hripsime Aghagulyan
hripsime7575@mail.ru
www.araratcity.am

ქ. ქუთაისი
საქართველო
შორენა ხუხუა
sh.khukhua@gmail.com
kutaisi.gov.ge

ქ. უნგენი
მოლდოვა
Oxana Ciobanu
crddlr.ungheni@gmail.com
www.ungheni.md