პარტნიორები

ძირითადი გუნდი

  •  უსაფრთხოების რეგიონი სამხრეთ-ჰოლანდია (VRZHZ), ნიდერლანდები
  •  ITINERIS health & safety, ნიდერლანდები
  •  მდგრადი განვითარების რეგიონალური ცენტრი (PA RCSD), მოლდოვა

მიმღები ქალაქები

  •  არარატის მუნიციპალიტეტი, სომხეთი
  •  ქ. ქუთაისი, საქართველო
  •  ქ. უნგენი, მოლდოვა