Grupu de Lucru Local se întrunit pentru a identifica riscurile de dezastre din municipiul Ungheni

Membrii Grupului de Lucru Local, creat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, s-au întrunit în cadrul unei noi ședințe pentru a identifica riscurile de dezastre din municipiul Ungheni. Scopul şedinţei a fost de a consulta și analiza riscurile potențiale de dezastre, a identifica sursele de informații în vederea ulterioarei evaluări a riscurilor și actualizării Strategiei Sectoriale de dezastre din municipiu.

În debutul ședinței, Dl Eduard Balan, viceprimarul municipiului Ungheni a menționat factorul participativ pe care se pune accent în cadrul proiectului, subliniind că: ”Prezența și inițiativa atât a reprezentanților serviciilor publice, dar și a membrilor societății civile trebuie să fie cât mai activă. Diagnosticul și identificarea riscurilor de dezastre este o etapă importantă în procesul de actualizare a strategiei sectoriale de management al riscurilor de dezastre din municipiul Ungheni care va trebui să includă și măsuri concrete de reducere și prevenire a situațiilor de urgență”.

Ca și prim instrument de identificare a riscurilor de dezastre a fost completarea chestionarelor de către membrii Grupului de Lucru. Pornind de la 142 de situaţii excepţionale prevăzute de legislația națională prin Hotărârea de Guvern nr. 1076 din 16.11.2010 „Cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale”, participanții au decis selectarea chestionarului furnizat de experții olandezi în cadrul proiectului care include 50 cele mai relevante riscuri de dezastre.

Pe de altă parte, membrii echipei de bază al proiectului au prezentat rezultatele riscurilor de dezastre identificate în raionul Ungheni. Astfel, s-a constat că raionul Ungheni este cel mai frecvent expus dezastrelor naturale, urmat de cele tehnogene și mai puțin celor care comportă un caracter socio-biologic. Ca urmare a prioritizării riscurilor, cele din urmă au fost excluse, în top fiind plasate: cutremurile de pământ, inundațiile, alunecările de teren, seceta, ploile cu grindină – din categoria dezastrelor naturale, dar și accidentele de transport, depistarea munițiilor neexplodate, incendiile – ca și parte a grupului dezastrelor tehnogene. Dna Svetlana Ciobanu, expert senior al echipei de bază a precizat: ”O identificare a riscurilor de dezastre efectuată de o manieră responsabilă și prin implicarea tuturor actorilor comunitari relevanți este foarte importantă, fiind la baza managementului riscurilor de dezastre. Reducerea acestor riscuri oferă posibilitatea de diminuare a pierderilor de orice tip, de creștere a capacității comunității și a posibilităților de răspuns în caz de dezastre”.

După finalizarea etapei de sistematizare a chestionarelor completate, a fost planificată colectarea datelor statistice de la serviciile publice și prioritizarea riscurilor de dezastre.

Ședințele Grupului Local de Lucru sunt realizate de către punctele focale din cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS Health & Safety, Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD), Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/ Moldova, Orașul Kutaisi/ Georgia, Municipalitatea Ararat/ Armenia.

Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DC ECHO.

%d bloggers like this: