Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a conduce și coordona un process structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre, bazat pe evaluările multi hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. La finele proiectului orașele-partenere vor capabile să continue planificarea structurată a MRD, gestionate de punctele focale informate și competente, in baza unei strategii concrete privind MRD incluzând o foaie de parcurs dezvoltată pe durata proiectului.