Obiective

Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a conduce și coordona un process structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre, bazat pe evaluările multi hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. La finele proiectului orașele-partenere vor capabile să continue planificarea structurată a MRD, gestionate de punctele focale informate și competente, in baza unei strategii concrete privind MRD incluzând o foaie de parcurs dezvoltată pe durata proiectului.

In vederea atingerii obiectivului general, vor fi realizate următoarele obiective specifice:

  1. Cunoștințe sporite în “orașele beneficiare” despre MRD.
  2. Puncte focale/coordonatori puternice și competente privind MRD în “orașele beneficiare”, capabile să gestioneze dezvoltarea MRD în orașele-partenere în următorii ani în cooperare cu colegii lor din orașe și alți actori comunitari relevanți.
  3. Auto înțelegere sporita a administrațiilor orașelor privind situația capabilităților MRD și domeniile potențiale de îmbunătățire.
  4. Dezvoltarea relaționării în cadrul rețelei cu actorii comunitari locali în domeniul MRD din cele trei orașe ca si un punct de start pentru o cooperare structurată privind MRD.
  5. Dezvoltarea strategiilor locale și planurilor de acțiuni pentru îmbunătățirea ulterioară a MRD de către cele trei orașe în următorii ani, care au consimțământul actorilor comunitari locali.