Municipiul Ungheni își consolidează capacitățile de management al dezastrelor prin intermediul proiectului CapaCities

În perioada 6-7 martie 2018 a avut loc prima Ședință de Suport și Consultanță în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic(CapaCities). Scopul ședinței a fost de a stabili o foaie de parcurs pentru punctele focale și Grupul de lucru local create în cadrul proiectului în vederea constituirii unui cadru de cooperare la nivelul municipiului Ungheni pentru un management adecvat al dezastrelor.

Punctelor focale le-a fost dedicată o zi de suport și consultanță pentru a fixa rolurile și responsabiliățile prin prisma necesităților și obiectivelor proiectului. În acest sens, experții echipei de bază al proiectului au discutat în detaliu cu reprezentanții punctelor focale necesitățile pentru următorii doi ani desprinse ca urmare a desfășurării întâlnirii de Învățare și Împărtășire a Experienței de acum o lună. Experții au remarcat potențialul existent la nivel local, subliniind ca și necesități ulterioare: actualizarea strategiei sectoriale a managementului de dezastre a municipiului Ungheni, consolidarea cooperării locale – centrale, implicarea actorilor comunitari în procesul de management al dezastrelor, planificarea spațială.

Metodele de a acoperi și a soluționa necesitățile punctelor focale au fost agreate și stabilite de comun acord prin oferire a  suportului și consultanței, modele și bune practici, soluții și metodologii existente la nivelul Uniunii Europe și a lecțiilor învățate în cadrul proiectelor precendente.

La data de 7 martie 2018, a fost organizată prima ședință a Grupului de Lucru local, membrii cărora au fost familiarizați cu obiectivele, activitățile și rezultate scontate ale proiectului. În debutul ședinței, Primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros a evidențiat faptul că acțiunea se încadrează în strategiile stabilite la nivelul municipiului în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a localității.

Pentru perioada imediat următoare punctele focale au primit instrucțiuni pentru temele pentru acasă, care vor fi elaborate și consultate cu membrii Grupului de lucru cu privire la terminologia și filosofia  cadrului național legal, sarcinile și responsabilițile stabilite de legislație pentru autoritățile locale și cele centrale, dar și elementele de comunicare cu părțile interesate.

%d bloggers like this: