Primii pași în actualizarea Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre în municipiul Ungheni

În perioada 22-24 ianuarie 2019, în orașul Ararat din Armenia s-a desfășurat cea de-a patra ședință de lucru și schimb de experiență (LES) la care au participat reprezentanții partenerilor proiectului „Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” (CapaCities) și s-a axat pe implementarea Managementului Riscurilor de Dezastre.

Ședința de lucru a început cu prezentarea rezultatelor autoevaluării capacităților de management al riscurilor de dezastre/MRD în cele 3 orașe partenere: Ararat/Armenia, Kutaisi/Georgia și Ungheni/Moldova. Punctele focale au scos în evidență lacunele și necesitatea de capacități pentru a administra eficient situațiile excepționale și au prezentat concluziile autoevaluării. Astfel, partenerii au constatat că majoritatea actelor legislative ce țin de gestionarea situațiilor de urgență se referă la acțiunile și responsabilitățile instituțiilor de profil la nivel național, regional și local în caz de declanșare a unui dezastru și post-dezastru, dar mai puțin sunt îndreptate spre cetățean și spre etapele de prevenire și pregătire pentru riscurile de dezastre.

După prezentarea opiniilor privind acțiunile cetățenilor și organizațiilor societății civile în toate etapele de management al riscurilor de dezastre: prevenire, pregătire, intervenție și recuperare, precum și posibile alianțe și rețele de cooperare și coordonare a managementului riscurilor de dezastre, echipa de bază a instruit punctele focale în ceea ce privește finanțarea MRD și oportunitățile de atragere a fondurilor externe pentru îmbunătățirea situației în cazuri de urgență. De asemenea, profesorul oaspete, Torstein Nielsen, șeful Departamentului pentru Situații Excepționale din orașul Stavanger, Norvegia a împărtășit experiența orașului său de efectuare a autoevaluării capacităților în MRD și metodologia de prevenire și pregătire a cetățenilor pentru situații excepționale. Dumnealui a menționat: „Întotdeauna să începeți de la realizarea lucurilor mici care nu necesită mulți bani și să nu uitați că totul trebuie să înceapă de la om, deoarece viața lui nu poate fi recuperată”. În cadrul discuțiilor și schimbului de experiență, partenerii au remarcat că managementul riscurilor de dezastre în toate cele 3 orașe are multe lacune care se datorează faptului că instituțiile de profil la nivel local și regional nu sunt dotate cu echipamente performante, puține fonduri sunt direcționate către mitigarea riscurilor de dezastre și personalul acestor instituții participă la instruiri internaționale ocazional.

Nico van Os, managerul proiectului a subliniat încă o dată importanța autoevaluării capacităților la nivel local, regional și național: „Pentru a planifica activitățile și măsurile din strategie, este necesar de cunoscut situația reală în domeniul MRD și trebuie să conștientizăm că doar prin implicarea tuturor actorilor comunitari în acest proces, strategia care urmează să fie elaborată participativ va întruni măsuri realiste”.  

În al doilea an de proiect, punctele focale împreună cu actorii comunitari relevanți vor elabora/actualiza Strategia de Management al Riscurilor de Dezastre în orașele lor.     

Şedinţele de lucru şi schimb de experienţă sunt  realizate în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Regiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety/Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD)/Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia.  Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre/MRD, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DC ECHO.

%d bloggers like this: