Procesul de actualizare a Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre în municipiul Ungheni este în plină desfășurare

În perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Ungheni, s-a desfășurat a treia ședință locală de suport și consultanță (SAM) în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” (CapaCities).

Conform agendei, misiunea a debutat cu ședința Grupului de Lucru Local, din care fac parte reprezentanți ai serviciilor publice și punctele focale, unde punctele focale au prezentat rezultatele autoevaluării capabilității de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni și obiectivele strategice ale documentului care urmează să fie actualizat în cadrul proiectului, iar membrii echipei de bază au relatat despre conceptul Evaluării reciproce, o activitate foarte importantă și utilă care constă în prezentarea situației actuale și evaluarea acesteia de către colegii din orașele partenere în proiect.  

La începutul ședinței, dl Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni, a vorbit despre rolul membrilor Grupului de Lucru Local în procesul de actualizare a Strategiei Sectoriale de Reducere a Riscurilor de Dezastre a municipiului Ungheni: „Pentru a avea un document realist și funcțional, este necesar ca specialiștii din diferite domenii să relateze situația reală la acest capitol din perspectiva instituțiilor pe care le reprezintă și să vină cu idei și propuneri concrete de îmbunătățire a managementului riscurilor de dezastre, pentru că, o Strategie nu este doar a autorității publice locale, ci a întregii comunități. Sunt convins că acest lucru ne va reuși deoarece toți membrii Grupului de Lucru Local sunt specialiști buni și vor oferi toată informația necesară pentru a avea, în final, un document strategic viabil, iar echipa de bază ne va asista ca acesta să corespundă standardelor europene”.

După prezentarea rezultatelor autoevaluării capabilității de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni și obiectivelor strategice din documentul ce urmează să fie actualizat, membrii Grupului de Lucru Local au menționat că obiectivele strategice vin să fortifice părțile slabe ale procesului de management al riscurilor de dezastre (prevenire, pregătire, intervenție și recuperare) și au recunoscut că la nivel legislativ există foarte multe legi, decizii de Guvern, regulamente, iar mecanismul de implementare a acestora nu este valorificat pe deplin. Rezultatele autoevaluării au dat posibilitatea să se depisteze lacunele și părțile vulnerabile, iar Strategia oferă oportunitatea de a consolida capacitățile tuturor actorilor comunitari de a preveni și a fi pregătiți pentru riscurile de dezastre identificate la nivelul municipiului Ungheni.

De asemenea, participanții au fost familiarizați cu conceptul de Evaluare reciprocă și au conștientizat că opinia persoanelor din exterior este foarte importantă pentru că acestea văd lucrurile altfel și părerea lor este obiectivă. În perioada 16-18 aprilie 2019, în municipiul Ungheni va fi desfășurată această activitate unde colegii din Ararat, Armenia și Kutaisi, Georgia vor cunoaște situația din Ungheni și vor veni cu propuneri și recomandări de îmbunătățire a Strategiei de Management al Rescurilor de Dezastre în municipiul Ungheni.

În a doua jumătate a zilei, membrii echipei de bază și punctele focale au lucrat asupra elaborării agendei pentru Evaluarea reciprocă și au identificat actorii comunitari externi care să participe la sesiunile planificate în cadrul acestei misiuni. A fost desfășurată ședința Comisiei municipale pentru Situații Excepționale, unde s-a discutat despre situația actuală și măsurile întreprinse pentru reducerea riscurilor de dezastre și lucrul cu cetățenii în acest domeniu.

Pe 26 martie 2019, membrii echipei de bază și punctele focale au vizitat Secția pentru Situații Excepționale din Călărași și punctele de pompieri-salvatori din satele Sipoteni și Onișcani din același raion. Aici ei au fost informați modul in care activează aceste entități, tipul de echipamente de care dispun și care este regimul de lucru. Experții din Olanda, membrii echipei de bază au rămas impresionați de entuziazmul primarilor din localitățile vizitate privind oragnizarea și funcționarea punctelor de pompieri-salvatori și au vorbit despre posibile colaborări pe viitor în ceea ce privește instruirea personalului.

În ședința finală, Nico van Os, managerul proiectului, a menționat: „Municipiul Ungheni dispune de un potențial bun în ceea ce privește dezvoltarea capacităților în  managementului riscurilor de dezastre și sunt convins că rezultatele proiectului vor fi pe măsură, iar Strategia actualizată va servi ca document de bază în atragerea fondurilor pentru îmbunătățirea situației în acest domeniu”.  

Şedinţele locale de suport și consultanță sunt  realizate în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety/Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD)/Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia.  Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre/MRD, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DC ECHO.

%d bloggers like this: