სემ 4

SAM– ის ბოლო შეხვედრა  გაიმართა 2019 წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში. ჩაი ბროუერმა ოქტომბრის მეორე კვირას მოინახულა ძირითადი გუნდის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, სვეტლანას და ლილიანას მხარდაჭერით. ვიზიტის ფარგლებში  მას თან ახლდა მისი კოლეგა ედი ვან ველი უსაფრთხოების რეგიონიდან, რომელიც წყალდიდობის მართვისა და კრიზისული კომუნიკაციების ექსპერტია.

SAM– ის განმავლობაში მათ ფოკალ პოინტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად ისაუბრეს LES 5-ის შედეგებზე, განსაკუთრებით სტრატეგიის სტრუქტურისა და მიზნების შესახებ და განიხილეს სამოქმედო გეგმა. მათ განიხილეს რისკების კომუნიკაციის სტრატეგიის არსებობის აუცილებლობა და ამ თემასთან დაკავშირებით იდეები SHS წარუდგინეს .

მათ ასევე მოინახულეს მდინარის სანაპირო და წყალდიდობის ზონა, რათა ედის გაეცნო ვითარება და მასთან ერთად განიხილეს წყალდიდობის უსაფრთხოების შესაძლო ზომები.

ნოემბრის დასაწყისში ძირითადი გუნდი,  ნიკო და ჩაი ქუთაისს ეწვივნენ, ხოლო ერთი კვირის შემდეგ არარატს. ორივე ქალაქში ჯერ გუნდმა განიხილა ერთმანეთში, შემდეგ კი დაინტერესებულ მხარეებთან სტრატეგიის მიმდინარეობის პროგრესი  და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

არარატში SAM– ის დროს ასევე გაიმართა ინფორმაციის გავრცელების / გაზიარების შეხვედრა მიმდებარე მუნიციპალიტეტებთან. ეს შეხვედრა ჩატარდა არტაშატში,  საგანგებო სიტუაციების ოფისში. პოლკოვნიკ მარგარიანის მურად კეროტთან მისასალმებელი სიტყვის შემდეგ გაიმართა ფოკალ პოინტებისა და ძირითადი ჯგუფის პრეზენტაცია და  აქტიური დისკუსია მუნიციპალიტეტებსა და საგანგებო  სიტუაციების დეპარტამენტს შორის თანამშრომლობის შესახებ. განსაკუთრებით ისეთი თემები  როგორიცაა პრევენცია, მშენებლობის ნებართვები, კონტროლი და აღსრულება. ყველაზე მწვავე საკითხები გახლდათ რისკების კომუნიკაციისა და ადრეული გაფრთხილების საკითხები და ყველა დამსწრე გრძნობდა, რომ საჭიროა ერთმანეთთან თანამშრომლობით,  საგზაო რუკაზე ნახსენები ქმედებების განხორციელება .

დაბოლოს, ყველა ქალაქში, ძირითადი გუნდმა ყურადღება მიაქცია პროექტის მართვის ზოგიერთ საკითხს, როგორიცაა მასალების  მიწოდება და ინსტრუქციები საბოლოო ანგარიშგების შესახებ.

%d bloggers like this: