Ședința de încheiere

De la 26 până la 28 noiembrie, s-a desfășurat „ședința de încheiere” a proiectului. De fapt a fost o combinație a ultimei ședințe LES (6) și ședința de management al proiectului, ședința finală (4) a Comitetului de Conducere și ședința de evaluare.

Prima zi a început dimineața cu un „mini simpozion” privind diferitele aspecte ale managementului riscurilor de dezastre în oficiul de bază al Regiunii de Siguranță Sud-Sud Olanda în Dordrecht.

Participanții au fost salutați călduros de Roland Bron, șeful departamentului de management al crizei. După deschidere, orașele participante Ungheni, Ararat și Kutaisi precum și două departamente de la regiunea de siguranță au prezentat câte un aspect al MRD local. Ungheni a prezentat lucrul său asupra Strategiei MRD locală. Kutaisi a centrat prezentarea sa pe pregătire și Ararat pe reducerea riscurilor de dezastre și legătura cu problemele de mediu.

Regiunea de Siguranță Sud a prezentat modul în care regiunea se descurcă cu integrarea MRD local într-o organizație regională de protecție civilă și ideile lor privind comunicarea riscurilor & crizei. După ce au fost făcute prezentările, a fost timp pentru discuții intensive între parteneri și audiență.

După amiază a fost efectuată o vizită la Centrul de Exersare “Spinel”, unde Coordonatorul operațional Arnold Verweerdand a făcut o prezentare scurtă și a organizat un tur prin centru unde Arnold a explicat utilizarea unor obiecte de pe teritoriu. Ziua s-a încheiat cu un tur prin Dordrecht cu centrare pe protecția împotriva inundațiilor.

A doua zi a început cu o vizită la Deltares în Delft. Deltares este un institut independent de nivel internațional  pentru cercetare aplicată în domeniul apei și subteranului. Este un institut important de cunoștințe în Olanda în domeniul managementului inundațiilor și consilier al guvernului olandez în Programul Delta.

Ben van Kesteren a prezentat Managementul Riscului de Inundații în Olanda și a specificat clar dece acest subiect este atât de important pentru țară din moment ce 60% din teritoriul său este situate mai jos de nivelul mării. Au fost arătate diferite obiecte unde Deltares poate testa toate obiectele de protecție împotriva inundațiilor cu condiții de apă simulate.

După amiază a fost planificată o vizită la Serviciul de Sănătate Publică în Haga. Eric the Coster, șef de department și medic în domeniul bolilor infecțioase, a explicat cum clima se încălzește foarte repede în ultimii ani și care din riscurile de sănătate sunt legate de aceste schimbări. El s-a centrat, în special, pe bolile infecțioase, dar a menționat și alte riscuri de sănătate legate de această încălzire. El a avertizat grupul să conștientizeze creșterea riscurilor și să se pregătească nu doar pentru riscurile naturale așa ca inundațiile și secetele, dar pentru a răspunde adecvat și la epidemii și impactul lor potențial asupra ocrotirii sănătății.

Ultima parte a după amiezii a fost dedicată ședinței de evaluare. Impreună cu primarii participanți, punctele focale și membrii Echipei de Bază au tras o privire asupra proiectului și impactului pe care acesta l-a avut asupra cunoștințelor și capacităților orașelor, actorilor  comunitari și punctelor focale.

Ultima zi a început în Rotterdam cu două ședințe combinate, ședința Comitetului de Conducere și ședința Managementului Proiectului în oficiul regiunii de siguranță Rotterdam Rijnmond. Această clădire găzduiește 112 și camera multidisciplinară de urgență pentru două regiuni (ZHZ și RTD).

Pe parcursul acestei ședințe, membrii Echipei de Bază au închis, în mod formal, curricula prin înmânarea punctelor focale a “certificatului de participare”. Membrii Comitetului de Conducere și-au exprimat înalta apreciere pentru angajamentul și eforturile punctelor focale pe durata acestui proiect.

La finele dimineții, grupul a vizitat camera de urgență și a primit explicații  privind lucrul efectuat de poliție, regiunile de siguranță/pompieri, ambulanțe și alte agenții regionale. Aceasta a fost urmată de o vizită la limanul din Rotterdam, pentru a explica politicile olandeze pentru siguranța industrială și de a arăta cum pompierii publici și privați lucrează împreună în Portul din Rotterdam și zona sa industrială.

Lucrul continuă….

Proiectul se va finaliza la 31 decembrie. Dar lucrul nu este făcut pe deplin. În decembrie punctele focale vor lucra în continuare asupra ultimelor detalii ale Strategiei și planului de acțiuni. Orașele vor efectua pași pentru a le aproba oficial și pentru a decide asupra implementării acțiunilor propuse.

Partenerii proiectului și-au promis unul altuia să țină legătura și să se sprijine unul pe altul unde este posibil. Toți partenerii au menționat succesele proiectului nu doar sub aspectul atingerii obiectivelor și produselor proiectului ca rezultat, dar și prietenia caldă legată și angajamentul pentru ceilalți participanți. Desigur, aceasta va fi o bază bună pentru o cooperare ulterioară cu sau fără un proiect UE pe viitor.

%d bloggers like this: